COVID-19 ceļojuma ierobežojumi un noteikumi

LATVIJĀ DRĪKST IECEĻOT ŠĀDAS PERSONAS:

 

1) personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai. Apliecina ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu.

2) personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19 un kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas vienpadsmit, bet ne vairāk kā 180 dienas. Apliecina ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu.

*Ja persona ieceļo no īpaši augsta riska valsts, tai obligāti jāveic šajā punktā minētais tests, pat ja tā ir vakcinēta pret Covid-19 vai pārslimojusi Covid-19 infekciju.

3) personas, kuras ne vēlāk kā pēdējo 72 stundu laikā pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī ir veikušas Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai ne vēlāk kā pēdējo 48 stundu laikā ir veikušas SARS-CoV-2 antigēna testu, un tas ir negatīvs. Apliecina ar sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu.

*Ja persona ieceļo no īpaši augsta riska valsts, tai obligāti jāveic šajā punktā minētais tests, pat ja tā ir vakcinēta pret Covid-19 vai pārslimojusi Covid-19 infekciju.

Atbilstību ieceļošanas noteikumu prasībām persona apliecina ar sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu vai līdz 2021. gada 1. septembrim – ar citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu.

Cilvēkiem, kas nav veikuši pilnu vakcināciju vai nav pārslimojuši ar Covid -19, ieceļojot no valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, testēšanas faktu var apliecināt ar testa rezultātu angļu valodā vai izceļošanas valsts valodā. Šie dokumenti var būt papīra vai elektroniskā veidā (viedierīcē).

2. Visiem ceļotājiem - gan vakcinētajiem, gan pārslimojušajiem, gan citiem - pirms iebraukšanas Latvijā nepieciešams aizpildīt elektronisko apliecinājuma anketu vietnē Covidpass.lv.

3. PAŠIZOLĀCIJA

Vakcinētām un pārslimojošām personām pašizolācijas prasība saglabājas, tikai ceļojot no valstīm, kurās ir īpaši augsts risks sabiedrības veselībai (“Emergency brake” regulējums).

Nevakcinētām/nepārslimojušām personām pēc ierašanās jādodas pašizolācijā, izņemot, ja atbrauc no zema riska valsts (ES, EEZ, Šveice, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, trešās valstis).

4. Saīsināt pašizolāciju var, ja veic atkārtotu testu 7.dienā un testa rezultāts ir negatīvs.

5. Prasības par ieceļošanu Latvijā neattiecas uz:

1) bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu;

2) gaisa kuģu pasažieriem, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam.

*Informācija no https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/no-16-junija-tiks-atvieglotas-prasibas-iecelosanai-latvija-no-arvalstim (17.06.2021.)

Bērniem līdz 12 gadu vecumam (kā arī līdz 2021.gada 1.septembrim pārējiem nepilngadīgiem bērniem) atļauts ceļot kopā ar saviem pavadoņiem, piemērojot tādus pašus pašizolācijas atvieglojumus kā pavadoņiem. Šajos gadījumos bērni 10 dienas kopš izbraukšanas no augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus, neizmanto sabiedrisko transportu, taču nav jāuzturas savā dzīvesvietā.

 

Informācija par ieceļošanas kārtību ir ievietota saskaņā ar valsts iestāžu (Satiksmes ministrijas un Slimības kontroles un profilakses centra) normatīvo aktu pašreizējo interpretāciju. 

SVARĪGI: Informācija par ieceļošanas noteikumiem laika gaitā var mainīties, un konkrētās valstis var uzlikt papildu ierobežojumus, lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai.

 

 

 

Aktuālie pasaules valstu noteiktie Covid-19 ceļošanas ierobežojumi un noteikumi:

 

 

Sīkāku informāciju un citu valstu ierobežojumus, noteikumus vari izlasīt šeit

 

CEĻOJOT ĀRPUS LATVIJAS, MĒS JUMS IESAKĀM IEGĀDĀTIES APDROŠINĀŠANU, KAS SEDZ COVID-19 RISKUS!!!